Hva gjør jeg når jeg ikke ønsker email?

For at du skal få fult utbytte av våre kurs så ønsker vi å sende ut email, med vi får også mange email i mailboksen vår og forstår hvis du ønsker å redusere dette.

 

Vi har to typer email

Masse utsendelser, dette er generell info som går ut til alle våre deltagere, dette kan være tilbud på kurs eller info om nye spennende kurs. Nederst på disse finner du en link hvor du kan gå inn og avbestille disse emailene.

Kursspesifikk email, dette er email som kun går ut til deltakere på spesielle kurs, hvis du avslutter disse vil du ikke få viktig informasjon som kan være essensielt for kurset ditt. Her finnes det også en link nederst på mailen hvor du kan avbestille disse emailene.

 

PS: Vi deler ikke din email adresse med noen (bortsett fra kursholder i de tilfeller hvor det skal være live deler).

in Generelt