Identifiser hva som bremser/hindrer deg

Please purchase the course before starting the lesson.

Steg 1: En effektiv øvelse for å identifisere hva som hindrer, bremser eller blokkerer fremdriften din mot målet. Hva må fjernes eller løses for at du skal komme i FLYT?

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Hva blokkerer FLYTEN i dag?
Bitnami