Å klippe – lage overganger og transitions

Please purchase the course before starting the lesson.

Overganger kan være fint i en film og her ser du hvordan du best kan bruke dem i ditt mesterverk.

Back to: iMovie Kurs
Bitnami